Cách sử dụng chỉ báo ROC trên Olymp Trade nền tảng


 

Chỉ báo ROC trên Olymp Trade

Bài học rút ra chính🔑

Chỉ báo ROC đo lường phần trăm thay đổi về giá trong một khoảng thời gian xác định.
ROC là một công cụ linh hoạt có thể giúp phát hiện sự phân kỳ, vùng quá bán và quá mua cũng như những thay đổi về xu hướng.
Mặc dù hữu ích, ROC có những hạn chế của nó, bao gồm độ nhạy cảm với các đòn roi và trọng số bằng nhau đối với giá gần đây và giá cũ.

Nội dung

Về chỉ số thay đổi

Chỉ báo kỹ thuật được gọi là Tỷ lệ thay đổi (chỉ báo ROC) đo lường sự thay đổi của giá theo tỷ lệ phần trăm. Thay đổi này đang được theo dõi từ một số giai đoạn xác định trong quá khứ cho đến giá hiện tại. Chỉ báo dao động xung quanh giá trị 0. Nó đi vào khu vực tích cực trên khi sự thay đổi của giá có hướng tăng. Nó di chuyển vào vùng âm thấp hơn khi sự thay đổi là nhược điểm.

Nhờ chỉ báo ROC, chúng tôi có thể phát hiện ra sự phân kỳ, các khu vực quá bán và quá mua cục bộ cũng như giao cắt đường trung tâm.

Thiết lập chỉ báo ROC

Khi bạn mở nền tảng của mình cho một tài sản cụ thể với Biểu đồ nến Nhật Bản sắp chữ, bạn sẽ thấy biểu tượng tính năng chỉ báo ở góc dưới bên trái. Sau khi bạn nhấp vào nó, danh sách các chỉ số sẽ xuất hiện. Tìm chỉ báo Tỷ lệ Thay đổi và đính kèm nó vào biểu đồ của bạn. Nó sẽ được hiển thị bên dưới biểu đồ giá của bạn.

Cách gắn chỉ báo ROC vào biểu đồ trên Olymp Trade nền tảng
Cách gắn chỉ báo ROC vào biểu đồ trên Olymp Trade nền tảng

Bạn có thể đọc gì từ chỉ báo ROC trên Olymp Trade nền tảng?

Chỉ báo dao động xung quanh giá trị 0, nhưng nó có thể tăng cao không giới hạn vì nó cho thấy sự thay đổi của giá có thể phát triển vô hạn theo thời gian.

Khi ROC đang tăng, điều đó thường có nghĩa là có một xu hướng tăng. Tuy nhiên, hãy cẩn thận, vì chỉ báo này chỉ đo sự thay đổi từ điểm được chỉ định trong quá khứ.

Điều tương tự là cho ROC giảm. Nó thường xác nhận xu hướng giảm, nhưng không phải lúc nào cũng vậy.

Nói chung, khi ROC nằm trên đường 0 thì có xu hướng tăng.

Khi ROC dưới 0, thông thường có xu hướng giảm.

ROC trên biểu đồ EURUSD 1 giờ
ROC trên biểu đồ EURUSD 1 giờ

Khi ROC dao động gần bằng 0, điều đó có nghĩa là sự hợp nhất trên thị trường. Trong trường hợp như vậy, nên quan sát xu hướng giá chung. ROC không nói nhiều hơn rằng thực sự có một sự hợp nhất. Nó được sử dụng như thông tin về một sự thay đổi có thể theo hướng của xu hướng chứ không phải là một tín hiệu thay đổi xu hướng.

Có khả năng sử dụng chỉ báo Tỷ lệ thay đổi để đưa ra các tín hiệu về sự thay đổi xu hướng sắp tới khi bạn tìm kiếm các vị trí phân kỳ. Sự phân kỳ xảy ra khi hướng của giá trên biểu đồ và hướng của chỉ báo ROC không hài hòa. Ví dụ: có sự phân kỳ khi giá của tài sản tăng lên trong một khoảng thời gian nhất định trong khi ROC giảm dần. Đây là một tín hiệu cho thấy xu hướng rất có thể sẽ đảo ngược và bắt đầu đi xuống. Hãy nhớ rằng, sự phân kỳ có thể kéo dài rất lâu, vì vậy điều đó không có nghĩa là bạn nên nhảy vào giao dịch ngay lập tức.

Sự khác biệt giữa giá và ROC
Sự khác biệt giữa giá và ROC

Một nhà giao dịch có thể phát hiện các khu vực bán quá mức và mua quá mức với ROC nhưng không có ranh giới cố định. Mỗi tài sản là khác nhau, vì vậy để xác định các mức này, điều quan trọng là phải xem các bài đọc trước đây của ROC và tìm các điểm cực trị.

Cách tính tỷ lệ thay đổi

Công thức được sử dụng để tính toán ROC như sau:

(C2 - C1) / C1 * 100

C1 là giá đóng cửa n kỳ trước giai đoạn gần nhất.
C2 là giá đóng cửa của giai đoạn gần đây nhất.

Cách tính tỷ lệ thay đổi
Cách tính chỉ số Tỷ lệ thay đổi

Điều quan trọng nhất trong tính toán này là xác định giá trị của n đó là số lần bạn muốn so sánh giá gần đây. Khi bạn chọn một giá trị nhỏ là n, bạn sẽ thấy ROC phản ứng rất nhanh với những thay đổi về giá. Phản ứng sẽ chậm hơn nhiều với giá trị cao của n. Mặt khác, giá trị n cao cho tín hiệu chính xác hơn giá trị nhỏ của n. Các nhà đầu tư ngắn hạn có thể quyết định giá trị n nhỏ, ví dụ: 9. Nhưng các nhà giao dịch dài hạn thà đặt giá trị của n thành 200.

Khi bạn đã chọn n giá trị phù hợp nhất với mình, hãy tìm C2. Đây là giá đóng cửa của giai đoạn gần đây nhất.

Sau đó, tìm C1 - giá đóng cửa n giai đoạn trước khoảng thời gian gần đây nhất.

Sử dụng công thức và nhận được kết quả.

Lặp lại các bước này với mỗi giai đoạn hoàn thành mới.

Tỷ lệ thay đổi và chỉ báo động lượng

Đây là hai chỉ số khá giống nhau. Kết quả mà một nhà giao dịch sẽ nhận được từ việc đọc chúng là rất tương đương. Sự khác biệt là có một đường phụ trong chỉ báo Động lượng là đường trung bình. Công thức tính toán, do đó, có một chút khác biệt.

Khi chúng tôi đang sử dụng ROC, chúng tôi phải phân chia chênh lệch giữa giá của giai đoạn hiện tại và giá n kỳ trước đó với giá n giai đoạn trước giai đoạn gần nhất. Nhờ điều này, chúng tôi sẽ nhận được giá trị theo tỷ lệ phần trăm.

Chỉ báo động lượng rất giống nhau nhưng có thêm dòng - trung bình di chuyển được tính trên ROC
Chỉ báo Momentum rất giống nhưng có thêm một đường - đường trung bình động được tính trên ROC

Với chỉ báo Động lượng thường, bạn không làm điều này. Việc tính toán chỉ đơn giản là nhân số chênh lệch của giá với 100 hoặc chia giá gần đây nhất cho giá n giai đoạn trước đó và sau đó nhân kết quả với 100.

Các bài đọc từ cả hai chỉ báo khá giống nhau, mặc dù các nhà giao dịch có yêu thích của họ. Họ sẽ chọn cái này hay cái kia tùy theo sở thích cá nhân.

Ưu và nhược điểm của Chỉ báo ROC😊👎

Ưu điểm:

 • Khả năng xác định khả năng đảo ngược xu hướng thông qua phân kỳ.
 • Có thể cung cấp thông tin chi tiết về các điều kiện thị trường quá bán và quá mua.
 • Đơn giản để tính toán và sử dụng.

Nhược điểm:

 • Nhạy cảm với những biến động giá ngắn hạn, dẫn đến khả năng bị trượt giá.
 • Đặt trọng lượng bằng nhau cho giá gần đây và giá cũ, điều này có thể không phải lúc nào cũng tối ưu.
 • Có thể yêu cầu kết hợp với các chỉ báo khác để tăng độ tin cậy.


Phần tử chỉ báo ROC Mô tả
Tính toán ROC = [(C2 – C1) / C1] * 100, trong đó C2 là giá đóng cửa gần đây và C1 là giá đóng cửa 'n' kỳ trước.
Sử dụng Được sử dụng để phát hiện sự khác biệt về giá, xác định các khu vực quá bán/quá mua tiềm năng và dự đoán những thay đổi xu hướng có thể xảy ra.

Một số thiếu sót của chỉ số Tỷ lệ thay đổi

Một số nhà phân tích kỹ thuật cho rằng mức giá gần đây quan trọng hơn trong việc dự đoán mức giá tiềm năng trong tương lai so với mức giá từ n giai đoạn trước. Trong khi đó, tính toán ROC đặt trọng số bằng nhau cho giá cuối cùng và giá trước n kỳ.

Trung Hoa Dân Quốc rất nhạy cảm với những đòn roi. Điều này đúng là nó có thể giúp xác nhận sự hợp nhất giá khi nó dao động quanh các đường 0. Nhưng khi có sự hợp nhất về giá, những thay đổi trong giá là rất nhỏ và chỉ báo đang tiến về giá trị 0. Nó có thể đưa ra một tín hiệu giao dịch theo xu hướng sai.

Khi bạn đang sử dụng ROC làm chỉ báo phân kỳ, hãy nhớ rằng các tín hiệu có thể đến quá sớm. Đôi khi ROC đã cho thấy sự phân kỳ, nhưng giá tiếp tục hướng trước đó trong một thời gian dài hơn. Sử dụng phân kỳ để xác nhận giao dịch, nhưng không sử dụng nó làm tín hiệu giao dịch nhập cảnh.

Điều cuối cùng tôi muốn nói với bạn là hãy nhớ về tài khoản demo của Olymp Trade. Nó là miễn phí, do đó bạn giao dịch hoàn toàn không có rủi ro. Đây chỉ là một nơi tuyệt vời để thử các chỉ số mới như ROC cho chính bạn. Xem nó trông như thế nào, nó hoạt động như thế nào và cảm nhận của bạn về nó. Chia sẻ ý kiến ​​của bạn với chúng tôi.

Chúc may mắn!

Câu hỏi và trả lời về chỉ số ROC🔍

  • Q: ROC tăng thường chỉ ra điều gì?

A: ROC tăng thường biểu thị một xu hướng tăng. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng ROC chỉ đo lường những thay đổi từ một thời điểm cụ thể trong quá khứ.

  • Q: Tầm quan trọng của ROC dao động quanh 0 là gì?

A: Khi ROC dao động quanh 0, nó thường biểu thị sự hợp nhất của thị trường. Đây có thể là tiền thân của một sự thay đổi xu hướng có thể xảy ra.

  • Q: Phân kỳ với chỉ báo ROC có thể hữu ích như thế nào?

A: Sự phân kỳ, khi giá và ROC di chuyển ngược chiều nhau, có thể báo hiệu sự đảo ngược xu hướng sắp tới.

  • Q: Các khu vực quá bán và quá mua được xác định bằng ROC như thế nào?

A: Không có ranh giới cố định, vì vậy điều quan trọng là phải kiểm tra các lần đọc ROC trước đây để xác định các mức này.

  • Q: Một hạn chế của chỉ báo ROC là gì?

A: ROC cho giá gần đây và giá cũ bằng nhau, điều mà một số nhà phân tích coi là hạn chế, vì giá gần đây có thể quan trọng hơn trong một số trường hợp.

Bạn chấm cho bài viết này bao nhiêu điểm?

Click vào ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4.4 / 5. Số phiếu: 7

Không có phiếu bầu cho đến nay! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Như bạn thấy bài viết này hữu ích ...

Theo dõi chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội!

Chúng tôi xin lỗi vì bài đăng này không hữu ích cho bạn!

Hãy để chúng tôi cải thiện bài này!

Hãy cho chúng tôi làm thế nào chúng ta có thể cải thiện bài này?

Bart Bregman

Giao dịch toàn thời gian trong ngày và giúp đỡ Olymp Trade wiki trong thời gian rảnh rỗi của tôi để tạo ra một nền tảng tuyệt vời cho người mới bắt đầu. Tôi là một người du mục kỹ thuật số đi khắp thế giới trong khi làm việc từ khắp mọi nơi!

Tin Mới Nhất

liên kết đến Bạn muốn tham gia giao dịch trong ngày? Đọc Hướng dẫn này trước!

Bạn muốn tham gia giao dịch trong ngày? Đọc Hướng dẫn này trước!

Giao dịch trong ngày là một cách thú vị để kiếm tiền từ thị trường chứng khoán nhằm phát triển tài khoản tiết kiệm trực tuyến của bạn. Nó liên quan đến việc mua và bán cổ phiếu trong cùng một ngày và tận dụng lợi thế giá ngắn hạn...

TRUY CẬP NGAY LẬP TỨC
Đây là văn bản mặc định cho thanh thông báo