liên kết đến chiến lược Giao dịch thời gian cố định với EMA, RSI và mô hình nhấn chìm cho Olymp Trade thương nhân ngắn hạn

Chiến lược Giao dịch thời gian cố định với EMA, RSI và mô hình nhấn chìm cho Olymp Trade thương nhân ngắn hạn

Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn chiến lược cho Giao dịch thời gian cố định. Chúng tôi sẽ sử dụng các công cụ đã biết: chỉ báo EMA và RSI cũng như mô hình nhận chìm. Chiến lược rất đơn giản ...

liên kết đến Đặt và quên. Làm thế nào để sử dụng các lệnh chờ ở các mức giá quan trọng?

Đặt và quên. Làm thế nào để sử dụng các lệnh chờ ở các mức giá quan trọng?

Bạn có cảm thấy mệt mỏi khi ngồi trước biểu đồ 10-12 tiếng mỗi ngày không? Với các lệnh đang chờ xử lý, bạn không cần phải đợi thị trường thực hiện động thái mong muốn. Thị trường hoạt động bất kể ...

liên kết đến Cách giao dịch Chiến lược Triple O với Giao dịch Thời gian Cố định trên Olymp Trade

Cách giao dịch Chiến lược Triple O với Giao dịch thời gian cố định trên Olymp Trade

Chiến lược giao dịch thường dựa trên các chỉ báo. Một số tập trung vào một công cụ, một số khác tập trung vào nhiều công cụ. Một chiến lược được mô tả trong bài viết hôm nay sẽ sử dụng ba trong số chúng. Tên của nó, Chiến lược Triple O,...

TRUY CẬP NGAY LẬP TỨC
Đây là văn bản mặc định cho thanh thông báo